Bitt av hoggorm?

hoggorm
SOMMEREN STÅR FOR DØRA og det spirer og gror, samtidig så er det tid for at mye kommer frem igjen etter vinterdvalen. Dette gjelder da også hoggormen. For de fleste er det ikke livstruende å bli bitt av hoggorm, men alle bør komme seg til lege så snart som mulig. Og for all del, ikke gjør som filmheltene: Bite, skjære eller suge på bittstedet gjør det bare verre. Hoggormen er den eneste slangen vi har i Norge med giftig bitt. Som regel vil hoggormen forsøke å unngå mennesker, men dersom den føler seg truet, kan den bite. Omtrent 30 prosent av bittene er såkalte tørre bitt, det vil si at det ikke er noen gift i bittet. Kun 10-15 prosent av bittene som blir registrert årlig, er alvorlige. For friske voksne er et huggormbitt vanligvis ufarlig, men du skal alltid ta kontakt med lege eller Giftinformasjonen så snart som mulig, og helst innen en halv time etter at du har blitt bitt. Hvor alvorlig bittet er, avhenger av hvor man blir bitt, hvor mye gift som sprøytes inn og allmenntilstanden til den som blir bitt.

Ved akutte muskelskader kan små blodårer rives over og det oppstår en indre blødning i muskelen. Dette leder ofte til en betennelsesreaksjon i kroppen, som øker blodtilstrømningen til området samt at smerter oppstår.  Det kan bli vanskelig for idrettsutøveren å bruke muskelen / det skadede området.

Viktig ved idrettsskader er RASK førstehjelp for å begrense disse skadene, slik at idrettsutøveren kan gjenoppta trening så tidlig som mulig.

Ring Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00, døgnåpen tjeneste.


For barn under 12 år, eldre, gravide, de som er allergiske, personer med nedsatt allmenntilstand, eller de som er bitt andre steder enn i armer og ben, er det viktig å komme seg på sykehus øyeblikkelig. Dette er personer som er i risikogruppen for å få alvorlige reaksjoner.

Ring 113
Til å begynne med er det eneste tegnet på hoggormbitt to tydelige stikkmerker på bittstedet. Ofte vil du bare få lette symptomer som smerte, hevelse og rødme rundt bittstedet. Mer alvorlige symptomer er magesmerter, ev. kvalme og oppkast, lavt blodtrykk og hjertebank, pustebesvær, svimmelhet. Hevelser som sprer seg raskt er et alvorlig tegn.

Forsøk å holde deg i ro
Blir du bitt, er det viktig at du holder deg rolig. Ikke stress eller løp. Holder du deg rolig, kan det dempe reaksjonen litt. Helst bør du ikke gå selv, og alle barn bør bæres om dette er mulig.


Linn Lien Dalheim

Forfatter:
Seniorinstruktør Linn Lien

Førstehjelpsråd:
• Bittstedet bør holdes høyt, og mest mulig i ro. (forsinker opptak av slangegift).
• Bittstedet skal være i fred (ikke klem, skjær eller sug)
• Pasienten bør bæres, eventuelt på båre dersom det er mulig
• Immobiliser pasienter som skal til lege/sykehus så godt som mulig under transporten.
• Pasienten skal holdes fastende inntil alvorlighetsgrad er avklart.

Behandlingen hos lege varierer fra ren observasjon av milde tilfeller, til innleggelse i sykehus. Ved alvorlige reaksjoner behandles man i sykehus med motgift (antivenin).

Alle bitt bør undersøkes:
Dersom du ikke har fått noen lokal reaksjon på bittstedet etter 30 minutter, er sjansen for at du får en alvorlig reaksjon liten. Men selv om du føler deg pigg, bør alle som blir bitt, komme seg til en legesjekk så raskt som mulig. Det hender at reaksjonene kan øke noen timer etter bittet.


Systemiske reaksjoner: 

• Magesmerter, brekninger og diaré. Vanligste systemiske effekter er fra mage-tarm.
• Blodtrykksfall, takykardi, sjokkutvikling og EKG-forandringer.
• Bronkospasmer. Slimhinnehevelse som kan involvere ansikt og alle luftveisavsnitt. Lungeødem kan utvikles så sent som 3-6 døgn etter bittet (som oftest hos små barn), oftest etter omfattende lokalreaksjoner (ødemer, blå/rød misfarging av hud).
• Svimmelhet, omtåkethet og bevisstløshet. Kramper. 
• Hemolyse, anemi, leukocytose og koagulasjonsforstyrrelser (DIK). Tidlig og uttalt leukocytose korrelerer sterkt med alvorlige forløp.
• Proteinuri og hematuri (vanlig i alvorlige tilfeller). Akutt nyreskade er mer sjelden, og oftest mild.

• Annet:
Dehydrering
Angioødem
Feber og svette
Dyp venetrombose mistenkes ofte pga. ødemer og misfarget hud (blødninger), men blir sjelden bekreftet ved nærmere undersøkelser

Dødsfall er sjelden.


Legevakt: 116117

Ambulanse: 113

Giftinformasjonen: 22 59 13 00Les flere blogginnlegg

Denne nettsiden bruker cookies for å gi deg en best mulig brukeropplevelse.

Denne nettsiden bruker cookies for å gi deg en best mulig brukeropplevelse.