TOMMY SKAR

Generalsekretær 
LHL Hjerneslag

ELIN LINNERUD

Blostrupmoen Norge AS

29. oktober 2019 - Verdens Hjerneslagdag

I dag markeres Verdens hjerneslagdag. I den forbindelse har vi invitert generalsekretær for LHL Hjerneslag, Tommy Skar om å bidra til denne artikkelen, hvis formål er å øke bevisstheten om symptomer på og konsekvenser av hjerneslag.
Lær deg symptomer på hjerneslag – det redder liv!


Hjerneslag i Norge

Hvert år rammes omlag 12 000 personer av hjerneslag i Norge– ca. 40 nye tilfeller om dagen.
Slag er en vanlig årsak til død og hyppig årsak til alvorlig funksjonshemming og langvarig institusjonsomsorg.
Slag kan ramme alle aldre, selv om hovedgruppen av pasienter er over 70 år. Det er derfor særlig viktig at du kjenner til symptomene.

Hva er et hjerneslag?


Hjerneslag er fellesbetegnelsen for når et hjerneinfarkt(blodpropp) eller en hjerneblødning (sprekk i blodkaret) bryter blodtilførselen til hjernen. De avbrutte områdene i hjernen vil miste næring og oksygen, og bli skadet.
Rundt 85% av alle hjerneslag forårsakes av blodpropp, mens hjerneblødning utgjør om lag 15%.

Symptomer på hjerneslag

Ingen forsikring er billigere, bedre og viktigere enn å lære deg symptomer på hjerneslag og hva du skal gjøre om de oppstår hos deg selv eller andre. Hovedbudskapet på hjerneslag er laget så enkelt at så mange som mulig skal huske det: Får du plutselig problemer med å prate, smile eller løfte armene, skal du umiddelbart ringe 113.

– Får du plutselig problemer med å prate, smile eller løfte armene, skal du umiddelbart ringe 113.

Noen har påpekt at dette ikke dekker alle symptomer, og det er riktig, men de er dekkende for om lag 80% av slagtilfellene. Om man i tillegg er bevisst på at man skal ringe 113 om det plutselig oppstår innsettende tap av kroppsfunksjoner, for eksempel synsforstyrrelser, er man godt dekket.

Mange venter med å ringe

En av hovedutfordringene når det gjelder hjerneslag, er at for mange venter for lenge med å ringe 113 når symptomene oppstår. Det blir som å stå å se på en brann for enten å håpe at den gir seg, eller for å være sikker på at den ikke gjør det før man ringer. Vi må huske at ved hjerneslag er det avgjørende å komme raskt til diagnostisering og behandling da man mister ca. to millioner hjerneceller i minuttet og tiden er avgjørende for utfallet. Det kan stå mellom liv og død, eller et videre liv i eller utenfor en rullestol.

Jo flere som kan symptomene på slag, og vet hva man skal gjøre, jo tryggere er vi alle. Hjerneslag er en folkesykdom som rammer i alle aldre, fra unge til eldre, og selv noen barn får det. Derfor må budskapet spres overalt, også på arbeidsplasser og i skolen. Kunnskap om slagsymptomer er noe av det LHL bidrar med i Sammen redder vi liv-prosjektet i Nasjonal førstehjelpsopplæring for grunnskolen. Internasjonale studier viser at det går an å lære barn om symptomer og varsling ved akutt hjerneslag, og at barna da tar med seg lærdommen hjem slik at kunnskapen hos foreldre øker. Flere av LHL Hjerneslags medlemmer har barn som har ringt 113 når de fikk slag.
Hjerneslagsymptomer må være obligatorisk på alle førstehjelpskurs, og budskapet må gjentas og gjentas på alle arenaer.

Lærer bort slagsymptomer på kurs

Blostrupmoen benytter førstehjelpskurset til å lære bort om symptomer på hjerneslag. Dette synes både kursdeltakere og instruktører er viktig. Dette er også en god arena å lytte til deltakernes egne historier; noen forteller om da de fikk hjerneslag selv, eller hvordan de har hjulpet andre når symptomene har slått til.

Hjerneslag er en folkesykdom som rammer i alle aldre, fra unge til eldre, og selv noen barn får det. Derfor må budskapet spres overalt, også på arbeidsplasser og i skolen.

Én pasient, flere pårørende

Ved hjerneslag er det ikke bare den som får slaget som rammes. Også de pårørende påvirkes. På hjerneslagområdet vet vi at pårørende er den slagrammedes viktigste støtte. Samtidig ser vi at også pårørende får egne utfordringer, blant annet knyttet til helse, familieliv og arbeid.

For noen år siden viste en svensk studie at syv år etter slaget hadde partnerne til slagpasienter fortsatt nedsatt livskvalitet. Konklusjonen fra studien var at mange pårørende til slagrammede får dårligere generell og mental helse, noe som påvirker deres egne aktiviteter og sosiale relasjoner.

Vi ser det samme i Pårørendealliansens pårørendeundersøkelse, som omfatter alle typer pårørende: 63 prosent oppgir at de får sin helse påvirket negativt som følge av pårørenderollen. Flere har endret sin arbeidslivstilknytning, eller har måttet ta i bruk sykemelding for å ta vare på sine nærmeste. 73 prosent av de pårørende tror ikke situasjonen blir bedre, eller vet ikke, om egen framtid.

Et annet viktig moment, er at for noen slagrammede og pårørende endres samlivet fra å være partnere til nærmest å bli pasient og pleier.

Før jul kommer regjeringens nasjonale pårørendestrategi. LHL Hjerneslag har hatt møte med statsråd Sylvi Listhaug om hva strategien må inneholde, blant annet bedre støtteordninger, avlastningsordninger og permisjonsrettigheter.

Forebygging og risiko

En sunn livsstil kan bidra til å redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer. Det er også viktig å ha kontroll på blodtrykket og kolesterolnivået, samt forebygge diabetes.

Risikofaktorer


– Høyt blodtrykk
– Høyt kolesterol
– Atrieflimmer
– Tidligere hjerneslag
– Røyking
– Diabetes
– Tidligere hjerteinfarkt
– Tidligere TIA(drypp)Øker risikoen:


– Fysisk inaktivitet
– Røyking
– Overvekt
– Usunt kosthold
– Overdrevet alkoholforbruk


Mange av risikofaktorene ved hjerneslag kan påvirkes av livsstilen. Unngå røyking, spis sunt og vær i fysisk aktivitet

Alder, kjønn, arvelige forhold og medfødte tilstander får du ikke gjort så mye med, men med livstilsending og med råd fra din fastlege kan du påvirke:
 – Blodtrykk
– Kolesterolnivå
– Fysisk aktivitet
 – Kosthold
– Unngå røyking
– Unngå overdrevet forbruk av alkohol
– Unngå overvekt
– Redusere stressnivåLHL markerer dagen med arrangement på Litteraturhuset hvor du kan møte leger, sykepleiere og slagrammede. Arrangementet streames på www.lhl.no.

Kilder:  www.lhl-hjerneslag.no, Norsk Hjerneslagregister


Fortsett å lese

Siden 2006 har vi jobbet med drivkraften at kunnskap redder liv. God kunnskap om førstehjelp, villighet til å bry seg og guts til å hoppe i det forblir våre viktigste læremål i Blostrupmoens førstehjelpskurs. Våre kunder er spredt over hele landet og representerer alle bransjer og er i likhet med oss opptatt av kunnskapen som redder liv. Vi legger mye ære og stolthet i jobben vi gjør – for vi vet at det utgjør en forskjell.

Hittil har Blostrupmoens hjertestarter bidratt til at minst 46 liv er reddet. Hvor mange liv våre kunder/kursdeltakere har reddet utover dette vet vi ikke.
Å bidra med å redde liv skaper ringvirkninger: et familiemedlem får feire jul med familien, en arbeidskollega er tilbake på kontoret eller fotballaget forblir fulltallig. Takket være kunnskapen vi alle bærer med oss.

Kunnskapen som redder liv handler ikke bare om den hjelpen vi yter når ulykken er ute, men det handler også om hvordan vi kan unngå at slike hendelser inntreffer. Den beste førstehjelpen er forebygging. Forebygging handler også om bevisstgjøring rundt hvordan en unngår at ulykker skjer i hjemmet eller på arbeidsplassen og hva slags utstyr man har tilgjengelig for å begrense skadeomfang på mennesker og eiendom.
Vi vil takke alle våre kunder og kursdeltakere for å delta i den samfunnsdugnaden det er å lære seg førstehjelp.
Vi har det siste året utvidet vår kurskatalog og tilbyr nå også kurs for livredning i vann og FSE-kurs, i tillegg til vårt mest populære kurs i førstehjelp med bruk av hjertestarter. Våre ivrige og engasjerte instruktører ser frem til å holde det årlige kurset hos dere.

Blostrupmoen.no i ny drakt
Vi er stolt over å kunne presentere vårt nye nettsted i ny drakt på tampen av året. Blostrupmoen.no skal være en plattform for besøkende for å lære om hvem vi i Blostrupmoen er og hva vi driver med. Som den eldste aktøren på markedet er vi opptatt av å skape nye bekjentskaper samtidig som vi ønsker å ta vare på de vi allerede har.
Tusen takk til Skogen Coin for levering av ny hjemmeside til oss i BlostrupmoenNorge !

Previous
Next
Fortsett å lese
×

Handlekurv

Nye kurs åpne for påmelding

Førstehjelp | FSE | Elsikkerhet bil

førstehjelpsinstruktør Elin Linnerud