Angående registrering av hjertestartere:

Da det er aktører i markedet som i beste fall feilinformerer og forvirrer, finner vi det nødvendig å presisere hvor det er riktig å registrere sin hjertestarter for at den skal bli synlig for alarmsentralene (113).

Vi anmoder våre kunder om å registrere seg i det offentlige Hjertestarterregisteret på: www.113.no. Hjertestarterregisteret driftes av helsemyndighetene ved Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS). Blostrupmoen Norge AS er i ferd med å bli en aktiv samarbeidspartner med Hjertestarterregisteret. Vi jobber blant annet med å få til en effektiv registrering og oppdatering av dette registeret på vegne av våre kunder. For oss er det avgjørende at en slik viktig hjelp for våre medmennesker er knyttet til alarmsentralene (113), og drives frem av offentlige helsemyndigheter. Da er Hjertestarterregisteret den rette plassen (113.no).

Norsk Hjertestarterregister AS er en liten, kommersiell aktør i det norske markedet. Registreringen i deres register synliggjøres IKKE i 113-sentralene. Blostrupmoen Norge AS har ikke, og kommer ikke til å ha, samarbeid med denne aktøren.

Med serviceavtale på hjertestarteren hos Blostrupmoen sørger vi for at den alltid er oppdatert med riktige komponenter, og at den til enhver tid er operativ. Du må imidlertid, inntil videre, sørge for å oppdatere data på 113.no selv.

Ta gjerne kontakt med oss dersom ytterligere spørsmål eller for en god prat om livreddende førstehjelp.

 

Husk: Kunnskap redder liv!

Fortsett å lese

Det har i media vært en del snakk om nasjonalt hjertestarterregister i den senere tid.

Blostrupmoen Norge AS er tilhenger av et register som kan benyttes av AMK- sentralen. Vi har i lang tid vært pådrivere for å etablere et oppdatert sentralt register som kan bidra til å redde liv. Hvis AMK-operatører på en enkel måte kan slå opp tilgjengelige og operative hjertestartere, og oppnå kontakt med personell rundt disse ser vi at det kan reddes mange menneskeliv.

Dagens situasjon er dessverre at det finnes flere registre.  Ansvarsforhold og kvalitetssikring med tanke på tilgjengelighet (åpningstider) og bytte av viktige komponenter er uavklart, og registrene kan derfor bidra til falsk trygghet.

Ett av registrene er et samarbeid mellom Apotek1 og Røde Kors, og har etter vår mening et mer kommersielt preg enn nytteverdi i kritiske situasjoner.

Som nevnt ønsker vi svært gjerne å bidra til den sentrale registreringen, men avventer at Helsedirektoratet iverksetter sitt arbeid med en sentral registrering.

Vi har oversikt over hvor våre hjertestarter er plassert, og har årlig ettersyn og sørger for oppdatering av komponenter ved behov på disse. Vi har i tillegg et sterkt fokus på at kunnskap redder liv.


Når Helsedirektoratet tar kontroll på et slikt register, og får til at det faktisk kan benyttes av AMK-sentralen, vil vi umiddelbart registrere alle våre hjertestartere i dette registeret.

 

Med vennlig hilsen

Oss i Blostrupmoen

Fortsett å lese
×

Handlekurv

Nye kurs åpne for påmelding

Førstehjelp | FSE | Elsikkerhet bil

førstehjelpsinstruktør Elin Linnerud