Er hjertestarteren din tilgjengelig når alvoret inntreffer?

I anledning Verdens hjerte- og lungeredningsdag den 16. oktober ønsker vi å minne om viktigheten at din hjertestarter er operativ og tilgjengelig når alvoret inntreffer – det bidrar til å redde liv.

Har du hjertestarter på arbeidsplassen, idrettslaget eller organisasjonen din som ikke er synlig for andre? Her får du en anvisning for hvor enkelt den kan synliggjøres for ambulansepersonell, førstehjelpere og andre respondere når en hjertestans skjer i nærheten av ditt lokale.

Vi anmoder alle våre kunder om å registrere sin hjertestarter(e) i det nasjonale hjertestarterregisteret på 113.no. Hjertestarterregisteret driftes av Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS). Hjertestartere registret i dette registeret vil være synlig for ambulansesentralen, i kartet på 113.no og i appen «Hjelp 113» fra Stiftelsen Norsk luftambulanse.

Dette trenger du for registering av din hjertestarter


Steg 1: Informasjon om deg som kontaktperson med e-post og telefonnummer.
Steg 2: Informasjon om hjertestarteren – produsent, modell og serienummer.

Det finnes mange ulike modeller hjertestartere på markedet. Her finner du en oversikt over hjertestartere tilgjengelig i Norge.


Steg 3: Informasjon om hjertestarterens komponenter – er batteri og elektroder innenfor utløpsdato?

Åpne lokket for å finne elektrodepakken og utløpsdatoen. La deg ikke skremme av at hjertestarteren starter automatisk når du åpner lokket.

Noen hjertestartermodeller har batteri som kun leverandør håndterer (som vist over); i slike tilfeller vil utløpsdato for batteriet være synlig fra baksiden. I modeller med avtagbare batterier finner du utløpsdatoen på innsiden.

Åpne lokket for å finne elektrodepakken og utløpsdatoen. La deg ikke skremme av at hjertestarteren starter automatisk når du åpner lokket.

Noen hjertestartermodeller har batteri som kun leverandør håndterer (som vist over); i slike tilfeller vil utløpsdato for batteriet være synlig fra baksiden. I modeller med avtagbare batterier finner du utløpsdatoen på innsiden.

Steg 4: Legg inn hjertestarterens plassering. Informasjon om ankomst, etasje osv.
Steg 5: Hjertestarterens tilgjengelighet. Har dere døgnåpent, eller åpent kun i ordinær arbeidstid?

Steg 6: Hjertestarteren er nå registrert i hjertestarterregisteret og er synlig for ambulansesentralen, førstehjelpere og annet publikum som har behov for hjertestarter når alvoret inntreffer.

Din operative hjertestarter vises som et grønt ikon innenfor dine åpningstider, og som et grått ikon når du har stengt.


Du vil få en påminnelse fra registeret dersom det er behov for batteri- eller elektrodebytte på hjertestarteren, eller hvis det er lenge siden det er utført tilsyn.

Registreringen skjer HER.

IMG_2714

Slik vil din hjertestarter være synlig i appen Hjelp 113 fra Stiftelsen norsk Luftambulanse. Fra denne appen kan du også ringe alle nødnummer – de vil kunne spore din posisjon og finne deg raskere i en nødsituasjon.

Batteri og elektroder må være innenfor utløpsdato for at den skal bli synlig i registeret.

Dersom komponenter som batteri eller elektroder er utgått på dato lar den seg ikke registrere i hjertestarterregisteret. Her vises kun operative hjertestartere.
Har du hjertestarter fra Blostrupmoen med serviceavtale sørger vi for at hjertestarteren til enhver tid er operativ. Med jevnlige servicebesøk sørger vi for at batteri og elektroder alltid er innenfor dato – dersom hjertestarteren har en intern feil eller blir tatt i bruk, får du ny.

Årlig kurs

Repetisjon av kunnskapen som trengs når alvoret inntreffer.

Hjertestarter

Med Blostrupmoens serviceavtale. Velg med etter uten kommunikasjonsenhet.

Verdens hjerte- og lungeredningsdag

Formålet med dagen er å styrke de første leddene i «kjeden som redder liv» og spre budskapet om viktigheten av å kunne hjerte- lungeredning. De første leddene i kjeden som redder liv er jo deg og meg: vi som er til stede når en skarp hendelse skjer. Årlig rammes om lag 3 700 nordmenn av plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus. De første minuttene er kritiske, og innsatsen fra deg og meg er avgjørende.

Å tilegne seg kunnskap om førstehjelp og riktig bruk av utstyr kan bety forskjellen mellom liv og død når alvoret inntreffer.

Årlig kurs

Repetisjon av kunnskapen som trengs når alvoret inntreffer.

Hjertestarter

Med Blostrupmoens serviceavtale. Velg med etter uten kommunikasjonsenhet.

Kunnskap redder liv

Vi i Blostrupmoen har siden 2006 jobbet med den visjon om at kunnskap redder liv.
Vi vet at det virker: Hittil har våre kunder reddet minst 51 liv! Dette vet vi fra direkte tilbakemelding fra våre kunder om at de har igangsatt livreddende førstehjelp og tatt i bruk hjertestarter og dermed reddet livet til en kollega, kunde eller gjest ved deres virksomhet. Vi teller fortsatt!

Ambulanse: 113
Legevakt: 116117

Kunnskap redder liv

toddler in dangeours situation at home

Til deg med ansvar for barn

Er du trygg på å håndtere en akutt skade eller sykdom på et barn?
Veldig mange av oss står ansvarlig for helsa og sikkerheten til egne eller andres barn.

Read More »