Ledende leverandør 2018-07-06T16:43:01+00:00

Kunnskapen som redder liv

Få ting er mer skremmende enn tanken på å være ute av stand til å hjelpe ditt eget barn, en venn eller en kollega.

Lær deg å mestre denne typen stressituasjoner. Våre instruktører viser deg hvordan du går fra å være handlingslammet til å våge å ta ansvar.

Vi i Blostrupmoen Norge AS har siden 2006 jobbet med den drivkraft om at kunnskap redder liv. I 12 år har vi kurset det norske bedriftmarkedet, lag og foreninger over hele Norge. Hittils har løsningen vår bidratt til at 45 menneskeliv er reddet!

For å vedlikeholde og ta vare på kunnskapen som læres på våre årlige mestringskurs, gir vi våre medlemmer i tillegg nyttige tips og artikler om de mest effektive metodene for håndtering av vanskelige situasjoner.

Med våre kurs og en hjertestarter som alltid fungerer kan du være med på å redde liv.

Hvem er våre kunder