Kunnskap redder liv

Førstehjelpskurs og

hjertestartere siden 2006

Våre tjenester

Førstehjelpskurs

Årlig med opplæring hjertestarter

Hjertestarter

Hjertestarter med serviceavtale

FSE-kurs

Etter DSBs krav – inkluderer førstehjelp

Førstehjelpsutstyr

Oppdatert førstehjelpsutstyr

Livredning i vann

For ansvarlige for aktivitet i og ved vann

Aktuelt

Kunnskap redder liv

Våre instruktører viser deg hvordan

Få ting er mer skremmende enn tanken på å være ute av stand til å
hjelpe ditt eget barn, en venn eller en kollega.
Lær deg å mestre denne typen stressituasjoner.
Vi viser deg hvordan du går fra å være handlingslammet til å våge å ta ansvar.
Alle våre instruktører er sertifisert gjennom Norsk Resuscitasjonsråd

«Det gleder meg stort når jeg får høre at teknikkene jeg lærte bort på kurs bidro til at noens liv ble reddet»


Per Gundersen førstehjelpsinstruktør med hjertestarter
Per Gundersen
Senior Instruktør
«Jeg er opptatt av å formidle førstehjelpen på en enkel og ufarlig måte. Det er fint å høre fra kursdeltakerne at de føler seg tryggere etter det årlige førstehjelpskurset.»
Førstehjelpsinstruktør Bjørn-Erik Bringslid
Bjørn-Erik Bringslid
Senior Instruktør

«Førstehjelpskurset er en fin arena for å tilegne seg kunnskap som er nyttig å ha med seg hjem, ut på veien, på hytta eller arbeidsplassen. En vet aldri i hvilken setting man får bruk for førstehjelpskunnskapene sine.»

førstehjelpsinstruktør Linn Dalheim
Linn Lien Dalheim
Senior Instruktør

Minst 51 menneskeliv
er reddet!

Vi gir oss ikke

Vi i Blostrupmoen Norge AS har siden 2006 jobbet med den drivkraft
om at kunnskap redder liv. I 12 år har vi kurset det norske bedriftmarkedet,
lag og foreninger over hele landet. Hittil har våre hjertestartere bidratt
til at minst 51 menneskeliv er reddet!  

Stolt sponsor av