Hjertestarter

hjertestarter

Føl deg trygg!

Hjertestarteren er designet for effektiv og enkel bruk for bedrifter, offentlige institusjoner, lag, foreninger og private hjem. 

Velg mellom hel- eller halvautomatisk modell, og med eller uten kommunikasjonsenhet. 

Ved valg av kommunikasjonsenhet får du 24-timers overvåkning som varsler om den blir flyttet, tas i bruk, ved intern feil eller batteriproblemer.

Hjertestarter i brakett på vegg
Blostrupmoen hjertestarter

Halvautomatisk hjertestarter

Halvautomatisk hjertestarter har bare én knapp – sjokk-knappen. En taleveiledning starter automatisk når lokket åpnes. Ingen av-knapp, ingen misforståelser, ingen tid å miste.

Helautomatisk hjertestarter

Helautomatisk hjertestarter har ingen knapper – taleveiledningen starter automatisk når lokket åpnes og det er ikke behov for å trykke på sjokk-knappen når hjertestarteren anbefaler sjokk. Veiledningen er klar og tydelig.

Hjertestarteren leveres som standard med norsk taleveiledning. Ta kontakt med oss hvis du har behov for at den leveres med et annet språk.

* Med eller uten kommunikasjonsenhet?

Blostrupmoens serviceavtale

Gjennom Blostrupmoens serviceavtale gir vi deg et enkelt og trygt vedlikehold av din hjertestarter. Vi sørger for at du til enhver tid har en operativ hjertestarter der batteri og elektroder alltid er godt innenfor utløpsdato. 

Avtalen inkluderer;

Avtaleløsninger

FØRSTEHJELPSKURS + HJERTESTARTER

Inkl. serviceavtale
 • Årlig førstehjelpskurs
 • For 20 deltakere
 • Kursbevis utstedes
 • Effektiv kursing i dine lokaler
 • Varighet 3 timer
 • Trening med hjertestarter
 •  
 • Løpende serviceavtale
 • Fritt batteri- og elektrodebytte
 • Byttes ved evt. bruk
pakketilbud

Hjertestarter med serviceavtale

Med eller uten kommunikasjonsenhet*
 • Løpende serviceavtale
 • Batteri- og elektrodebytte
 • Byttes etter bruk
 • HMS-dokumentasjon
 • Kommunikasjonsenhet*

FØRSTEHJELPSKURS + HJERTESTARTER

Inkl. serviceavtale
 • Årlig førstehjelpskurs
 • For 20 deltakere