Har ditt verksted reparasjoner på EL – eller hybrid biler / tung bil?

kurs i Sikkert arbeid på el- og hybrid kjøretøy