Har ditt verksted reparasjoner på EL – eller hybrid biler / tung bil?

kurs i Sikkert arbeid på el- og hybrid kjøretøy

Ønsker du å ligge i forkant av eventuelle lovkrav og ha økt fokus på HMS og sikkerhet?

Blostrupmoens kurs i sikkert arbeid på elbil gir deg kunnskapen du trenger for å forhindre ulykke og hvordan du skal opptre når alvoret inntreffer. Kurset er tilpasset bilverksteder og legger vekt på enkelhet, motivasjon og trygghet.

Kursinnhold

elbil


Kurs alternativer

Sikkerhet på elbil

Årlig kurs
 • For 20 deltakere
 • Varighet 4 timer
 • Godkjent førstehjelpskurs
 • Deltaker får kursbevis
 • Utstedelse av HMS-dokumentasjon
 • Kursing i dine lokaler
 • Praktisk HLR med hjertestarter
 • Årlig kurs
 • Kan gjennomføres utenfor ordinær arbeidstid

Sikkerhet på elbil

Enkeltstående
 • For 20 deltakere
 • Varighet 4 timer
 • Godkjent førstehjelpskurs
 • Deltaker får kursbevis
 • Utstedelse av HMS-dokumentasjon
 • Kursing i dine lokaler
 • Praktisk HLR med hjertestarter
 • Årlig kurs
 • Kan gjennomføres utenfor ordinær arbeidstid

Sikkerhet på elbil

Årlig kurs
 • For 20 deltakere
 • Varighet 4 timer
 • Godkjent førstehjelpskurs
 • Utstedelse av kursbevis
 • Kursing i dine lokaler
 • Praktisk HLR med hjertestarter
 • Årlig kurs
 • Kan gjennomføres utenfor ordinær arbeidstid

Sikkerhet på elbil

Enkeltstående
 • For 20 deltakere
 • Varighet 4 timer
 • Godkjent førstehjelpskurs
 • Utstedelse av kursbevis
 • Kursing i dine lokaler
 • Praktisk HLR med hjertestarter
 • Årlig kurs
 • Kan gjennomføres utenfor ordinær arbeidstid


Ønsker mer info og tilbud på

Cathrine Kullebund
Cathrine Kullebund
Kreftforeningen
Les mer
Vi har hatt en avtale i ti år, og har aldri sett en grunn til å ikke fortsette. Vi får kjempegod oppfølging av en fantastisk kontaktperson, og instruktørene får fine tilbakemeldinger fra våre ansatte.

Dere har en folkelig måte å presentere på, og er lette å prate med. Med alle avtalene på plass vet vi at alle hjertestarterne virker, noe som gir en trygghet. Det gir også en trygghet at kursene følges opp og gjennomføres hvert år.
Stian Ilebrekke
Stian Ilebrekke
Atkins Norge
Les mer
Så takk så langt og vi er meget fornøyd med å ha en tegnet fast abonnement med dere slik at vi får disse oppfriskningskursene en gang i