Om Blostrupmoen

Blostrupmoen Norge AS har levert førstehjelpskurs og hjertestartere til bedriftsmarkedet siden 2006.  

I tillegg til førstehjelpskurs tilbyr vi også FSE-kurs, fallsikringskurs, livredning i vann og kurs for sikkert arbeid på el- og hybridkjøretøy.
Våre dedikerte ansatte sørger for at operativt utstyr er utplassert og at den årlige gjennomføringen av førstehjelpskurset gir
kunnskapen dere trenger når alvoret inntreffer. 
Vi er opptatt av miljø og bærekraft, og er derfor veldig stolte av å være en Miljøfyrtårn-bedrift!
#KunnskapRedderLiv #BryDeg

 

HJERTESTARTERMANNEN

Lars Håkon Blostrupmoen

En gründerspire ble sådd hos Lars Håkon Blostrupmoen etter han klarte å berge sin far som falt om med hjertestans. Heldigvis hadde Blostrupmoen lært seg førstehjelp i forkant av hendelsen. Jeg dro faren min ut av bilen for å starte hjerte- og lungeredning. Flere kom til og vi fikk tilkalt 113.
Min far overlevde.»

Lars Håkon Blostrupmoen Grunnlegger og eier

– Det vi gjør handler om å lære bort det jeg gjorde med min far.

Lars Håkon Blostrupmoen

Før farens kollaps hadde Blostrupmoen vært syk og sengeliggende i en lengre periode. Han merket bedring etter hendelsen der han turte å gjøre noe og mestringsfølelsen bidro til at han kunne friskmelde seg.

Noen år senere etablerte han Blostrupmoen Medical Equipment AS på Råholt i Eidsvoll. Kunnskapen som reddet liv, det å tørre å bry seg og tørre å gjøre noe, har stått sentralt siden oppstarten.

Våre verdier

I BLOSTRUPMOEN SKAL VI

Bry oss

Rette oss mot kundens behov

Lede an i kunnskap og kompetanse

Være gode forbilder