Om Blostrupmoen

Blostrupmoen Norge AS har levert førstehjelpskurs og hjertestartere til bedriftsmarkedet siden 2006.  

I tillegg til førstehjelpskurs tilbyr Blostrupmoen nå også FSE-kurs, fallsikring, livredning i vann og kurs for sikkert arbeid på el-bil. Våre dedikerte ansatte sørger for at dere har operativt utstyr utplassert, gjennomfører det årlige førstehjelpskurset og gir dere gode forutsetninger for å redde liv.

HJERTESTARTERMANNEN

Lars Håkon Blostrupmoen

En gründerspire ble sådd hos Lars Håkon Blostrupmoen etter han klarte å berge sin far som falt om med hjertestans. Heldigvis hadde Blostrupmoen lært seg førstehjelp i forkant av hendelsen. Jeg dro faren min ut av bilen for å starte hjerte-lungeredning. Flere kom til og vi fikk tilkalt 113. Min far overlevde.»

Lars Håkon Blostrupmoen Grunnlegger og eier

– Det vi gjør handler om å lære bort det jeg gjorde med min far.

Lars Håkon Blostrupmoen

Før farens kollaps hadde Blostrupmoen vært syk og sengeliggende i en lengre periode. Han merket bedring etter hendelsen der han turte å gjøre noe og mestringsfølelsen bidro til at han kunne friskmelde seg.

Noen år senere etablerte han Blostrupmoen Medical Equipment AS på Råholt i Eidsvoll. Kunnskapen som reddet liv, det å tørre å bry seg og tørre å gjøre noe, har stått sentralt siden oppstarten.

Våre verdier

I BLOSTRUPMOEN SKAL VI

Bry oss

Rette oss mot kundens behov

Lede an i kunnskap og kompetanse

Være gode forbilder