FSE - KURS

Et fullverdig kurs for alle bedrifter som håndterer svakstrøm

FSE-kurs

Litt om kurset:

  • 4 timers varighet
  • Inntil 20 deltakere
  • Godkjent FSE-kurs
  • Godkjent førstehjelpskurs
  • Bruk av hjertestarter
  • Praktisk HLR inkl. bruk av hjertestarter
  • Kursing i deres lokaler
  • Deltakere får kursbevis

Kurset er på 4 timer med gjennomgang av relevante paragrafer, gjennomgang av strømskader med fallskader og praktisk førstehjelp med HLR hvor bruk av hjertestarter er en del av den praktiske øvelsen.
Vi registrerer de ansatte og sørger for innmelding.
Dere mottar dokumentasjon på hvem som har gjennomført kurset og vi lagrer også oversikten hos oss.

FSE-kurset holdes på norsk og deltakerne må beherske norsk i en slik grad at de forstår innholdet.
Vi anbefaler at man kjøper FSE materiell på relevante språk og medbringe dette på kurset dersom man ikke har norsk som morsmål.

GK inneklima, NBF, Krefforeningen, Norsk Sykepleierforbund, Nordisk film kino

Er din bedrift lovpålagt årlig gjennomgang av FSE-kurs?
Ønsker du å ligge i forkant av lovkrav eller har du ansatte som opererer maskiner og utstyr på en slik måte at dere ønsker et høyt fokus på sikkerhet?

FSE-Lavspent:  Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. 
– Et fullverdig kurs for alle bedrifter som håndterer svakstrøm.

Bedriften må selv gjennomgå internkontrollforskriften og relevant spesialkompetanse de ansatte måtte trenge for spesifike arbeidsoppgaver. Dette i henhold til forskriften.

Spar timer

FSE- og førstehjelpskurs i ett

Velkommen til et lærerikt og engasjerende kurs for deres ansatte.
Våre FSE-kurs gjennomføres i henhold DSBs retningslinjer.

Kontakt oss

Håndtering av el-kjøretøy?

Vi tilbyr kurs i Sikkert arbeid på el-bil

Jobber du med fremtidens bilder, må du også jobbe med fremtidens HMS.

Kurset er ble utviklet for NBF’s medlemmer – nå er kurset åpent for alle.
Kursdatoer for åpne kurs er tilgjengelig i Oslo og Trondheim. Vi leverer også bedriftsinterne kurs.