Førstehjelpskurs

Med bruk av hjertestarter

Førstehjelps
kurs

Med hjertestarter

Det er avgjørende å vite hva du skal gjøre – det kan bety forskjellen på liv og død.

Blostrupmoens førstehjelpskurs gir deg kunnskapen du trenger for å bli trygg på hva du skal gjøre når alvoret inntreffer.

Kursinnhold

Vår mest solgte pakkeløsning

FØRSTEHJELPSKURS + HJERTESTARTER

Inkl. serviceavtale
 • Årlig førstehjelpskurs
 • For 20 deltakere
 • Kursbevis utstedes
 • Effektiv kursing i dine lokaler
 • Varighet 3 timer
 • Trening med hjertestarter
 •  
 • Løpende serviceavtale
 • Fritt batteri- og elektrodebytte
 • Byttes ved evt. bruk

Typer førstehjelpskurs

Førstehjelpkurs

Årlig avtale
 • Varighet 3 timer
 • For 20 deltakere
 • Effektiv kursing i dine lokaler
 • Fleksibelt valg av kursdato
 • Kursbevis utstedes
 • Årlig gjennomføring
 • Kan gjennomføres utenfor normal arbeidstid

Førstehjelpskurs

Kurs uten avtale
 • Varighet 3 timer
 • For 20 deltakere
 • Effektiv kursing i dine lokaler
 • Fleksibelt valg av kursdato
 • Kursbevis utstedes
 • Årlig gjennomføring
 • Kan gjennomføres utenfor normal arbeidstid


Ønsker mer info og tilbud på

Fra hjertebloggen

Kunnskap redder liv. hjertestarter og hjerte-lunge-redning
Aktuelt

Den globale hjertestarterdagen

Hjertestarterdagen er opprinnelig et europeisk initiativ fra ERC for å skape mer oppmerksomhet rundt hjerte- og lungeredning (HLR) samt kunnskap om bruk av hjertestartere.
Blostrupmoen Norges visjon er: Kunnskap Redder Liv
Vi har gitt det norske folk livreddende kunnskap siden 2006.
Snakk med oss om førstehjelpskurs og hjertestartere, så skreddersyr vi en løsning for deg og bedriften din.

Les mer
Hjelperne i Bergen by
Aktuelt

Vi støtter den frivillige organisasjonen Hjelperne i Bergen!

Blostrupmoen Norge AS har fornyet avtalen med den frivillige organisasjonen Hjelperne i Bergen by. Vi er glade for at det finnes mennesker som vier sin tid til å hjelpe andre. Derfor bidrar Blostrupmoen med livreddende kunnskap i form av førstehjelpskurs, hjertestarter og førstehjelpsutstyr slik at de frivillige er bedre rustet om noe alvorlig skulle skje.

Les mer