Blostrupmoens fallsikringskurs

Målsetningen med kurset er å:

 • Gi kunnskap om riktig valg og sikker bruk av fallsikringsutstyr.
 • Gjøre brukeren kjent med de forskjellige systemene, deres bruksområder og begrensninger.
 • Bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.
 • Bidra til at arbeidstakeren motiveres til å bruke fallsikringsutstyr.
Kursinnhold:
 • Relevante forskrifter
 • Krav til forankring
 • Valg av metode
 • Fallkrefter
 • Riktig valg og bruk av fallsikringsutstyr
 • Oppbevaring, vedlikehold og kontroll
 • Redningsplan og evakuering
 • Førstehjelp*

* Gjelder 5-timers kurs

Fallulykker er den mest vanlige arbeidsulykken i Norge og står for 19% av arbeidsulykkene i bygg og anleggsvirksomhet.

Blostrupmoens fallsikringskurs kan gjennomføres med eller uten førstehjelp.
Kostnadseffektiv gjennomføring: delta på kurs før lunsj – fortsett arbeidet hos deres kunder på ettermiddagen.

Blostrupmoens kursavtale

 • Årlig kurs for inntil 20 personer
 • Varighet 4 timer uten førstehjelp
 • Varighet 5 timer med førstehjelp
 • Personlig kurssertifikat utstedes
 • Kostnadseffektiv gjennomføring i deres lokaler*
 • Kan gjennomføres utenfor normal arbeidstid
 • Fast ansatte og sertifiserte instruktører
 • Landsdekkende 
 • Alle kostnader inkludert
  *Eller annen egnet lokasjon

Andre så også på:

Kontakt og bestilling

Benytt deg av skjemaet over eller ta direkte kontakt på salg@blostrupmoen.no

Sentralbord: 815 22 113