Hjertestarterregisteret 113.no

Angående registrering av hjertestartere:

Da det er aktører i markedet som i beste fall feilinformerer og forvirrer, finner vi det nødvendig å presisere hvor det er riktig å registrere sin hjertestarter for at den skal bli synlig for alarmsentralene (113).

Vi anmoder våre kunder om å registrere seg i det offentlige Hjertestarterregisteret på: www.113.no. Hjertestarterregisteret driftes av helsemyndighetene ved Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS). Blostrupmoen Norge AS er i ferd med å bli en aktiv samarbeidspartner med Hjertestarterregisteret. Vi jobber blant annet med å få til en effektiv registrering og oppdatering av dette registeret på vegne av våre kunder. For oss er det avgjørende at en slik viktig hjelp for våre medmennesker er knyttet til alarmsentralene (113), og drives frem av offentlige helsemyndigheter. Da er Hjertestarterregisteret den rette plassen (113.no).

Norsk Hjertestarterregister AS er en liten, kommersiell aktør i det norske markedet. Registreringen i deres register synliggjøres IKKE i 113-sentralene. Blostrupmoen Norge AS har ikke, og kommer ikke til å ha, samarbeid med denne aktøren.

Med serviceavtale på hjertestarteren hos Blostrupmoen sørger vi for at den alltid er oppdatert med riktige komponenter, og at den til enhver tid er operativ. Du må imidlertid, inntil videre, sørge for å oppdatere data på 113.no selv.

Ta gjerne kontakt med oss dersom ytterligere spørsmål eller for en god prat om livreddende førstehjelp.

 

Husk: Kunnskap redder liv!