Førstehjelp ved idrettskader

Som tidligere aktiv idrettsutøver har jeg vært borte i mye forskjellige skader. Alt i fra ankelskader, bruddskader, leddbåndskader og blødninger i musklene. Når jeg ser tilbake på disse, ser jeg en betydelig forskjell på de skadene jeg behandlet riktig og ikke.
Et tydelig eksempel på dette var da jeg tråkket over da jeg spilte fotball og fikk en rask indre blødning rundt ankelen. 
Treneren min var raskt på med is og kompresjon på området. Jeg fikk låne et par krykker for å redusere direkte belastning på området. Resultatet ble en kortere restitusjon og en fungerende ankel i ettertid.

Ved akutte muskelskader kan små blodårer rives over og det oppstår en indre blødning i muskelen. Dette leder ofte til en betennelsesreaksjon i kroppen, som øker blodtilstrømningen til området samt at smerter oppstår.  Det kan bli vanskelig for idrettsutøveren å bruke muskelen / det skadede området.

Viktig ved idrettsskader er RASK førstehjelp for å begrense disse skadene, slik at idrettsutøveren kan gjenoppta trening så tidlig som mulig.

Her kommer mine råd til dere om førstehjelp ved idrettsskader.


Vi følger PRICE-modellen:
Protection. Rest. Ice. Compression. Elevation.

Protection (beskyttelse)
For å unngå ytterligere påkjenning/større skade på den rammede kroppsdelen

Rest (hvile)
Ved å immobilisere området en kortere periode (et par dager), øker du muligheten for at arrvevet skal binde sammen de skadede muskeldelene så de tåler å brukes igjen.

Ice (nedkjøling)
Tidlig nedkjøling reduserer blodansamling og virker smertelindrende. Korter ned restitusjonstiden og utøveren kan komme tilbake raskere til trening.


Compression (kompresjon)
Effekten av kompresjonen er at dette reduserer  blodtilstrømningen til området og korter ned restitusjonstiden. Dette brukes da sammen med nedkjøling.

Elevation (elevasjon)
Ved å heve området over hjertet minsker du trykket i området som reduserer opphopning av væske i området.

Daniel Donborn

Forfatter:
Seniorinstruktør Daniel Donborn

Anbefalt behandling ved skade:

  • Avbryt den fysiske aktiviteten umiddelbart legg/sett pasienten i ro.
  • Kjøl ned området raskest mulig med en ispose, eventuelt et vått klede.
  • Gjør dette i 10-20 minutters intervaller (til sammen 60 min).
  • Kompresjon ved hjelp av f.eks støttebandasje.
  • Avlastning med krykker ved behov.Legevakt: 116 117

Ambulanse: 113