Gammel førstehjelpsinstruks fra arkivet

 

Var det 15 brystkompresjoner du skulle gi eller var det 30?

Mange av oss har lagt merke til at instruksen for utførelse av Hjerte – Lungeredning (HLR) har endret seg gjennom tidene.
Når vi i Blostrupmoen holder kurs i dag lærer kursdeltakerne å gi 30 kompresjoner og 2 innblåsninger ved utførelse av HLR.
Dersom du er vitne til at en person faller om og vedkommende ikke puster skal du umiddelbart ringe 113 og igangsette HLR 30:2 i påvente av hjelp.

Men slik har det ikke alltid vært, og et spørsmål som stadig dukker opp på våre førstehjelpskurs er hvorfor disse instruksene har endret seg over tid.
Svaret er at det stadig gjøres forskning nasjonalt og internasjonalt på hvordan HLR påvirker pasient og førstehjelper med tanke på effekt, utmattelse osv. Metodene har uten tvil blitt bedre og vi har i dag en instruks vi vet fungerer og som redder liv.

Vi i Blostrupmoen synes det er artig å se tilbake på praksisen i gamle dager og og kan presentere for dere en godbit her:

– Holger Nielsens metode.
Den ble funnet opp i 1932 av danske Holger Nielsen og var en foretrukket fremgangsmåte for gjenoppliving ved ulike typer drukning og kvelning. Helt frem til 1965 har denne metoden vært å finne i førstehjelpsbøker, hefter og instrukser.

NB! Holger Nielses metode anses ikke lenger som en forsvarlig måte å utføre kunstig åndedrett. Ved drukning og kvelning skal du umiddelbart ringe 113 og igangsette HLR hvis ikke tegn til pust.
Dette er kun tatt fram fra «arkivet» til glede for mye lesere.