Hjertestartere til gjenvinning

Hjertestarteren Blostrupmoen Norge AS startet import av for 12 år siden nærmer seg slutten av levetiden.  Derfor har vi i løpet av de 2 siste årene faset ut denne modellen. En ny modell er nå utplassert hos våre aktive kunder.  Å sørge for at hjertestarteren er operativ er en viktig del av vår jobb – vi sørger for at våre kunder har hjertestarter med oppdatert batteri og elektroder innenfor utløpsdato.

Er hjertestarteren vår vedlikeholdsfri?

Nei, en hjertestarter har behov for vedlikehold. Utskiftbare komponenter som batteri og elektroder har en utløpsdato. Batteriets levetid varierer mellom de ulike modellene; 3-5 år. Det er et ikke-oppladbart batteri som gjenvinnes ved levetidens slutt – akkurat som batteriet i fjernkontrollen til tv’en din.
Elektrodene har ca. 2-3 års levetid, og det er den klebrige gelen som etterhvert tørker ut.
Hjertestarteren leveres også med et internbatteri – dette sørger for den daglige testingen av hjertestarteren og vil kunne gi utslag på display ved batteriforringelse, intern feil eller lignende.

Kan skape en falsk trygghet

Dersom dere har en hjertestarter utplassert på deres arbeidsplass er det viktig at dere til enhver tid vet at denne er operativ. Er du usikker på tilstanden til hjertestarteren deres, ta en sjekk på den allerede i dag!
En hjertestarter som ikke vedlikeholdes vil skape en falsk trygghet, og kan i verste fall ikke fungere når den tas i bruk.

Vi oppfordrer til at enhver hjertestarter med utgåtte komponenter fjernes inntil den oppdateres. Dette gjøres enkelt gjennom Blostrupmoens serviceavtale.


Hjertestarter gjenvinnes

De «gamle» hjertestarterne gjenvinnes på forsvarlig måte og vi takker dem for innsatsen og de liv som er berget. Nye hjertestartere er utplassert hos våre kunder med serviceavtale.

Hva kan du gjøre selv?

  • Sjekke dato på batteri og elektroder på deres hjertestarter(e) jevnlig.
  • Skaffe serviceavtale på vedlikehold og utskifting av komponenter.
  • Registrere hjertestarteren på www.113.no
  • Sørge for at ansatte i din bedrift vet hvordan de bruker den – FørstehjelpskursHusk: Kunnskap redder liv!