Hjertestarterregister

Det har i media vært en del snakk om nasjonalt hjertestarterregister i den senere tid.

Blostrupmoen Norge AS er tilhenger av et register som kan benyttes av AMK- sentralen. Vi har i lang tid vært pådrivere for å etablere et oppdatert sentralt register som kan bidra til å redde liv. Hvis AMK-operatører på en enkel måte kan slå opp tilgjengelige og operative hjertestartere, og oppnå kontakt med personell rundt disse ser vi at det kan reddes mange menneskeliv.

Dagens situasjon er dessverre at det finnes flere registre.  Ansvarsforhold og kvalitetssikring med tanke på tilgjengelighet (åpningstider) og bytte av viktige komponenter er uavklart, og registrene kan derfor bidra til falsk trygghet.

Ett av registrene er et samarbeid mellom Apotek1 og Røde Kors, og har etter vår mening et mer kommersielt preg enn nytteverdi i kritiske situasjoner.

Som nevnt ønsker vi svært gjerne å bidra til den sentrale registreringen, men avventer at Helsedirektoratet iverksetter sitt arbeid med en sentral registrering.

Vi har oversikt over hvor våre hjertestarter er plassert, og har årlig ettersyn og sørger for oppdatering av komponenter ved behov på disse. Vi har i tillegg et sterkt fokus på at kunnskap redder liv.


Når Helsedirektoratet tar kontroll på et slikt register, og får til at det faktisk kan benyttes av AMK-sentralen, vil vi umiddelbart registrere alle våre hjertestartere i dette registeret.

 

Med vennlig hilsen

Oss i Blostrupmoen